Rima Otilia Qvale

On Loan

LASSE ÅRIKSTAD

Working on my novel

Henriette Martinsen

Erlend Evensen

Forsvinningspunkter

Sunniva Haugen Breidvik

Et Neglisjert Minne

Imad Alwahibi

tegninger og animasjon

Turid Dahl Askeland  

Grafikk    16.09 – 8.10 2017

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com