Rima Otilia Qvale

On Loan

Erlend Evensen

Forsvinningspunkter

LASSE ÅRIKSTAD

Working on my novel

Henriette Martinsen

Sunniva Haugen Breidvik

Et Neglisjert Minne

Imad Alwahibi

tegninger og animasjon

Turid Dahl Askeland  

Grafikk    16.09 – 8.10 2017

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
4950 Risør
Tlf 97 97 24 84
Epost: risor.kunstpark@gmail.com