Rima Otilia Qvale

On Loan

Inger Karthum

og Malcolm Ashman

Overganger/Transitions

Trond Nicholas Perry

Treskeverket

LASSE ÅRIKSTAD

Working on my novel

Henriette Martinsen

Erlend Evensen

Forsvinningspunkter

Sunniva Haugen Breidvik

Et Neglisjert Minne

Imad Alwahibi

tegninger og animasjon

Turid Dahl Askeland  

 

Ketil Olav Sand

 

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com