Inger Karthum

og Malcolm Ashman

Overganger/Transitions

Trond Nicholas Perry

Treskeverket

Rima Otilia Qvale

On Loan

Sunniva Haugen Breidvik

Et Neglisjert Minne
RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com