Tid – Tanke – Rom  Runa Boger

TRYKK – kunstnere som har arbeidet i grafikkverkstedet – Atelier Parken. Kjell Nupen, Magne Furuholmen, Peter Esdaile, Thomas Hestvold, Rune Kjöniksen, Jan Kolstad, Sigurd Lindström og Ola Steen.

Merete Christensen

Borghild Rudjord Unneland

Astrid Sleire

Åse Ljones

CORRINA THORNTON

DILLIAN MARSH

STEPHANIE DOWDA

RIMA OTILIA QVALE

FIONA CASHELL

JOHAN OTTO WEISSER

MARIANNE LUND

ARVE RØNNING

SIDSEL HANUM

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
4950 Risør
Tlf 97 97 24 84
Epost: risor.kunstpark@gmail.com