DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

workshop-8C-600x400Omvisning og workshop med elever fra Risør ungdomsskole 8.klasse, i Grete Swahns utstilling. Elevene arbeidet med collage med tema Farge- og form-komposisjoner

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com