DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

workshop-8C-600x400Omvisning og workshop med elever fra Risør ungdomsskole 8.klasse, i Grete Swahns utstilling. Elevene arbeidet med collage med tema Farge- og form-komposisjoner

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
4950 Risør
Tlf 97 97 24 84
Epost: risor.kunstpark@gmail.com