Åse Ljones

Åse Ljones “LJOM”

18.mars – 29.april

 Åse Ljones kaller sin utstilling “Ljom” –  Ekko av minner, mennesker og natur fra bygda

Strandebarm der hun vokste opp. I prosjektrommet viser hun i tillegg en serie broderier basert på tekster av Jon Fosse; utvalgt i samarbeide med skuespiller Arnhild Litlere.

Helga Eriksen skriver i boka Helsingar – Åse Ljones “ Vi samlar erfaringer frå liv og reiser, vi set i gang prosessar frå meir eller mindre klare idear, og før eller siden tek arbeidet over og du må flyta med, ta det som kjem, og drive på til det er ferdig. Åse arbeider ofte med fleire arbeid parallelt, noko må gjerast på verkstaden, anna kan takast med heim. Det er små og store arbeid, for tida broderte figurar og signatur på linstoff frå loppemarknader og opphøyrssal, med tusenvis av sting. Fleire av arbeida ho held på med er hyllest til menneske som har betydd mykje for henne før og no.”

bilde “vidstrakt håp” 110 x 110 cm

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com