Astrid Sleire

Astrid Sleire, Keramisk objekt

Astrid Sleire Keramiske objekter

Astrid Sleire har i sitt siste prosjekt bygget små skulpturer som relaterer seg til størrelsen på hendene sine. Små i motsetning til at hun tidligere arbeidet med større konstruksjoner i betong med innfelte keramiske elementer, formater som krevde store brenningsovner og tunge løft. For noen få år siden bestemte hun seg for å klare seg med en ganske liten ovn med lave strømutgifter. Nå kan hun til og med sitte og arbeide!

Fra tynne skiver av leire, er hver del modellert som kvadrater, sirkler eller ovaler. Hun har råbrent de separate stykkene, glasert dem, og deretter stablet dem til å danne former med variasjoner i høyde, bredde og dybde. Formene kan sees som fragmenter som både relaterer seg til arkitektur og natur. Glasuren virker som lim mellom de stablede elementene. Hun har benyttet et spekter av farger for å intensivere hver form og for å skape kontraster i den totale installasjonen. Vi kan se utstillingen som et landskap av glaserte former som både er stabil og prekær.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com