Henriette Martinsen

Henriette Martinsen7

Henriette Martinsen, Prosjektgalleriet 17.februar – 25.mars 2018

Maleriene som vises i denne utstillingen er malt over en tre års periode ved Kunstakademiet i Oslo, hvor jeg var ferdig utdannet våren 2017. Utstillingen i Risør Kunstpark er min første separatutstilling.

Abstraksjon, farge, strøk, dynamikk og lekenhet er noen viktige stikkord arbeidene mine. Jeg liker det virkelige nære forholdet til materialet, selve malingen, og den fysiske gesten det er å påføre våt maling på lerret, og ikke nødvendigvis alltid med bruk av pensel. Jeg maler både med olje, akryl og blekk, ofte i en kombinasjon, på varierende formater. Maleriene holder ett abstrakt formspråk. Grunnleggende sett kan man si at jeg er interessert i hele maleprosessen i seg selv, hvordan ett bilde utvikler seg fra start til slutt, og hvordan man kommer fram til ett endelig ferdig maleri.

Min jobb som maler er først og fremst å la farger og strøk ta over der ord blir fattige. Mitt ønske er å bringe frem malerier som vekker en nysgjerrighet og glede, og som kanskje utfordrer fantasien, og trigger en nysgjerrighet hos betrakteren. Min maleriske prosess er veldig intuitiv, og bildene formes av innfall og påfunn som dukker opp underveis. Prosessen er leken og utforskende, og noen malerier bærer preg av å ha vært i gjennom flere lag på lag med maling før ferdigstillelse.

Maleriet er for meg en drømmelignende ytring, om intet annet enn det som finner sted under nærværet og tilblivelsen. Når jeg maler er det som å lytte til musikk uten språk i tankene, og til syvende og sist ønsker jeg å bidra med de bildene som foreløpig ikke finnes.

 

 

 

 

 

 

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com