KUNSTITUSJON “Ultramarin” 3. september – 16. oktober

ULTRAMARIN av kunstgruppa «Kunstitusjon» fra Kristiansand.

Kunstgruppen består av Ylve Thon, Jo Ravn Abusland, Nina Bjørkendal, Karen Pettersen og Nina Johnsen.

Kunstitusjon ble invitert til Risør Kunstpark på grunnlag av prosjektutstillingen ”Arrivals” i Kristiansand Kunsthall i mai 2015. Utstillingen tok opp den globale miljøproblematikken med marint avfall og spesielt plastikk i havet.

I utstillingen Ultramarin arbeider vi videre med plastikk og materialer som naturen har vært med på å behandle. Resultatet av den langsomme nedbrytningsprosess av plastikken i naturen vil vi sammenligne med maleriske prosesser og maleriets materielle vokabular. Som en motpol til romantikkens landskapsmaleri ønsker vi å utforske maleriet i en gruppesituasjon.
I prosessen med utstillingen har Kunstitusjon vært inspirert av Bauhaus og Arte Povera, sistnevnte representerte en opposisjon til forbrukssamfunnet og det kommersielle kretsløpet i kunstverdenen. Kunstnerne tok i bruk enkelt, billig eller funnet materiale, samt naturmaterialer som jord, planter, ild og søkte å gjøre møtet mellom kunst og publikum så direkte som mulig.

Kunstitusjon sitt mål er å plassere kunsten midt i samfunnet og at kunsten kan være noe sentralt i hverdagen som uttrykk og kanal. Det lange perspektivet er viktig for Kunstitusjon liksom fokus på spørsmål rundt bærekraft, materialitet, infrastruktur og kommunikasjon.

Kunstitusjons tidligere prosjekter finnes på www.kunstitusjon.no

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com