Merete Christensen

hud

Merete Christensen Is it real or is it forever

Fargenes interaksjon med form og materiale har vert en rød tråd i Meretes Christensens kunstneriske virke.

I boken “Chromophobia” ( Reaktion Books, 2000) skriver den skotske kunstneren David Batchelor: “Colour is everything, but it is also independant of everything. Or it promises or threatens independance. Or is it the case that the more we treat colour as independant, the more we become aware of its dependance on materials and surfaces; the more we treat colour in combination with actual materials and surfaces, the more its distinctivness becomes apparent?”

Etter å ha arbeidet i flere år med design/kunst i offentlig rom har hun fattet interesse for hva som skjer med fargebruken i industrien. Her handler det meste om fremstillingskostnader og ikke minst er det kommet flere og flere krav til at fargene skal være mest mulig stabile, dvs de skal forandre seg minst mulig under forskjellige lysforhold, være mest mulig lysekte osv. Dette fører til at en mindre og mindre del av fargeskalaen brukes. Det ligger i fargens natur at den er ustabil. Farger falmer, de skifter i forskjellige lysforhold, i forhold til været, tidspunktet på dagen, årstiden og hvor en befinner seg geografisk. Det er her hun mener en av fargens mest interessante kvaliteter ligger, nemlig i dens ustabilitet.Collagen «No colours seem right» tar blant annet utgangspunkt i fasinasjonen omkring disse fenomenene.

Hun har hatt liggende noen fargeprøver, stofftrykk/silketrykk 12×12 cm med Indanthren farger (kypefarger) trykket på en bunn innfarget med svart reaktiv farge, siden tiden på Kunsthøyskolen. De blir stadig tatt frem fordi fargene og flatene er interessante, og de har en verdi utover det å være fargeprøver.

På grunn av miljøhensyn er det ikke lengre lov til å bruke disse fargestoffene, og hun ser her en parallell til noe av det som skjer i industrien. Til denne utstillingen har hun fått avfotografert flere av prøvene (fotograf Øystein Klakegg), forstørret og bearbeidet slik at teksturen fremstår ulikt av det samme motivet.

Tittelen på utstillingen «Is it real or is it forever» og titlene på arbeidene er strofer fra en låt av Trondhjemsgruppa Motorpsycho – ‘When you’re dead’.

Låta beskriver på mange måter Meretes møte og reaksjoner ved et tragisk dødfall.

 

“everything is great when you’re dead
your family surrounds you, there are flowers in your bed.”
Tiden står stille, hva skjer når ingenting skjer, hva skjer nede i en tekopp, dette visualiseres i videoen «Strangeness yet to come» – bevegelsene i teen og dampen som stiger – det pulserer og det beveger seg med et stort fargespill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com