KIT HAIG “Når nuet er fyldt med minder…” fotografi og tekst 3. – 25.september

Kit Haig er opprinnelig dansk, men har bodd i Norge de siste 30 år. Hun bor store deler av året på Sivik. Hun har arbeidet med foto i flere år, og hun vant blant annet første pris lokalt (Aust Agder) i den nasjonale foto vandring 2014.

Om utstillingen: Da hennes mor, Edi Norma Steffen, var så uheldig å få 2 hjerneblødninger 1 september 2014, ble hun i en alder av 89 år innlagt på pleiehjem, hvor hun døde 21 august 2015.

Kit bodde det meste av denne tiden på pleiehjemmet sammen med sin mor, for å være en støttespiller både for henne og personalet, da hun var blitt hardt hjerneskadet.

Oppholdet på pleiehjemmet har inspirert til denne fotoserien, som vi håper vil få mange til å stoppe litt opp, bruke tid på, reflektere over, og ikke minst respektere menneskesinnet også i en gammel kropp. I tillegg til fotoene har hun egne tekster knyttet opp mot hvert bilde.

Kunstneren vil være tilstede i Kunstparken hver helg i utstillingsperioden for samtaler med publikum.

Ønsker man å besøke utstillingen utenom helgene kan dette avtales direkte med Kit Haig:

tel 922 28 037, kit.haig@gmail.com

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com