Ola Steen, Olav Thomassen, Stig Østerholt, Lasse Gunnarstuen og Per Christian Andersen

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com