Ola Steen, Olav Thomassen, Stig Østerholt, Lasse Gunnarstuen og Per Christian Andersen

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com