Ole Brodersen

«Flyt»  23.03 – 28.04

Ole Brodersens arbeider utforsker møter mellom mennesket og naturen, og er hovedsakelig hentet fra Lyngør hvor Brodersen er vokst opp og bor som tolvte generasjon. Han har sterk tilknytning til stedet og de maritime elementene herfra spiller hovedrollene i hans motiver. Hans far er seilmaker, morfaren var sjømann og selv rodde han til skolen da han var liten.

Ole mottok Risørs Kunstnerstipend i 2017 og arbeider fra perioden forstørres (som det heter) i et mørkerom Ole har bygget i Lyngør Seilmakerverksteds lokaler i Lyngør. Ole arbeider med sølvgelatinsbaryttkopier i store formater, opp til 150cm x 120cm. Det er kun Dag Alveng, Geir Brungot og Ole som opererer med slike baryttstørrelser i Norge. Ole tilbyr også dette for andre kunstnere, og hjalp nylig Alveng med produksjon til hans retrospektive utstilling på Henie Onstad.

Snekringen av mørkerommet tok store deler av stipendperioden og har bydd på endel utfordringer. Den store gulvstående horisontale forstørreren på 400kg var først og fremst forholdsvis krevende å få over fjorden, og rett inn i andre etasje på seilloftet på Lyngørsida. Han har blant annet også fått bygget et kar i rustfritt stål på ca. 2 x 1,5 meter – som henger fra taket som en vugge. Her fremkalles kopiene.

I høst hadde Ole en separatutstilling ved et familiedrevet galleri i Westport, Massachusetts. Dette er like ved Newport, som var Oles siste havn i USA da han seilte rundt Atlanterhavet i losskøyta Ejdern fra 1894. Oles morfar var også stadig innom Boston da han seilte som kaptein. Bilder fra denne utstillingen vil vises i Risør, og har da også krysset Atlanterhavet.

Naturkreftene er et fenomen som alltid er tilstede i et landskap, men som er utenfor menneskets kontroll. Ole Brodersens arbeid handler om å avsløre denne tilstedeværelsen gjennom å utforske møter mellom menneskeskapte objekter og uberørt natur. Ole vil vise mer enn det man faktisk ser og prøver å formidle opplevelsen av å være i landskapet. Hans fremgangsmåte blir en balanse mellom kontroll og tilfeldighet, da han er ute etter et bilde som skal føles tøylesløst, men som bare lar seg skape på en halvkontrollert måte.

Oles arbeidsmetode går ut på å gjennomføre fotograferingen på en slik måte at en uforutsigbar romlig utvikling kan fanges. For eksempel, i Trespassing introduseres forskjellige objekter; flåter, lys, drager, seil etc. som får drive fritt i løpet av en eksponering. Påvirket av bølger og vind tegner de ut dynamikken i et landskap som er uobserverbar for oss. I Horizontal Displacement gjør han blant annet enkel- og multieksponeringer av horisonten, tatt gjennom dagen fra en drivende båt. Resultatet er, i begge tilfeller, en materialisering av de fysiske kreftene i aksjon. De er ikke bilder av landskapet, men heller spor av dets bevegelser.

Ole arbeider ofte i et utvidet tidsregister. Enten det er lange eksponeringer eller multieksponeringer opererer han i et tidsrom. Tiden brukes for å gi rom til kreftene som er i landskapet. Ole lager en scene for tilfeldigheter og sannsynligheter ved å introdusere objekter eller ved å bruke en spesifikk metode for å ta bildet.

Brodersens bilder har også blitt vist hos Scandinavia House i NYC, en utstilling som ble støttet av det norske konsulatet og bl.a. omtalt av the New Yorker og Harper’s Magazine. Hans arbeider er innkjøpt av private og offentlige samlinger i Norge, Sverige, Serbia, Malawi, de Forente Arabiske Emirater og USA. Ole Brodersen har hatt studieopphold i NYC, Beograd, Praha og Porto. Han er medlem av NBK og Forbundet Frie Fotografer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com