Rima Otilia Qvale

“On loan”

Hun fullførte en Master of Contemporary Art ved Edinburgh College of Art, Skotland, i 2013.
Siden da har hun bodd i Tvedestrand og hatt atelier i Risør Kunstpark.
I utstillingen “on loan” viser hun fotografier, skulpturer, Makraméarbeider og en lydinstallasjon av korsang og dikt.
Koret er spilt inn i Dunmore grottene i Irland og arbeidet er en del av en lengre serie lydverk som tar utgangspunkt i erfaring og bevaring av landskap og landskap som grense overskridende i tid og rom.
Rima underviser på Kulturskolen Øst i Agder, i Risør, Søndeled, Tvedestrand og Vegårdshei.

Tale til utstillingsåpningen 07.04.2018

Rima Otilia Qvale “On loan”

I “On loan” møter vi natur og menneske satt sammen i en rekke utrykk. Naturens sterke krefter ligger som en understrøm i flere av verkene: de mektige fuglene som reiser i lange stekk minner oss om at vi alle er i en slags transitt. Vi er alle på lån – i verden og for hverandre. Trestammene vi møter har stått på samme plass i årevis og kan oppleves som en kontrast til fuglenes konstante bevegelse gjennom deres stedsbundenhet. Samtidig står trådene som er knyttet og flettet rundt trestammene ut som pek på at etter en lang vinter kommer en ny vår og minner oss på naturens sykliske karakter.

Det er en gjenkjennelig fysikalitet i materialene Qvale presenterer oss for i denne utstillingen. Trær, fjær, tekstil og lyden fra vår egen kropp, stemmen. Stemmen er et materiale med en egen berørings- og formidlingsevne som i mange tilfeller kan slippe forbi begrensninger som resten av kroppen er underlagt. Qvale setter i denne utstillingen stemmen sammen med tekstilet, også et materiale med en unik nærhet til kroppen. Slik gir hun oss en sammenstilling som både overskrider og minner oss på kroppens tilstedeværelse og forgjengelighet.

Utover den åpenbare estetiske kvaliteten i Qvales arbeider har de en særegen måte å berøre og bevege betrakteren. Hun evner å stillferdig gripe betrakterens oppmerksomhet og får oss til å stoppe opp i møte med hennes verk gjennom sine slående motiver. Samtidig åpner “On loan” for en refleksjon rundt eksistensiell tematikk. Når kunsten slik trykker på og forflytter på noe som er kjent for oss, om det er noe nært og fysisk eller noe annet i vår livsverden, skjer det noe verdifullt. Qvale gir oss gjennom sine verk en slik meningsfull, liten dytt og utfordrer våre tankemønstre med både stort alvor og leken optimisme.

Ida Moen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com