RISØR MALERKLUBB 3.10 – 25.10

Risør Malerklubb 60 årsjubileum
De fleste norske byer og tettsteder har sin kunstforening, men ytterst får har en malerklubb.
Det har Risør – i år er det 60 år siden Risør Malerklubb ble stiftet i januar 1955.
Den første tida fikk malerklubben bruke «Lillesalen» på gamle Rådhuset, men den ble snart for liten, det viste seg at oppslutningen var stor. Fra 1959 til 1967 holdt Malerklubben til i «Bedehuset på Tangen», huset var i dårlig stand og ble pusset opp på dugnad.
Helt fra starten har Malerklubben hatt egne utstillinger, men også arrangert utstillinger for Riksgalleriet (1959) og Sørlandsutstillingen – utstillingene ble vist i storsalen på Rådhuset.

Risør Malerklubb var i tillegg til å være et viktig sosialt møtested, et dannelsesprosjekt innen bildekunst. Med lærere som Torstein Rustad, Jan Radelgruber og medlemmer som Per K. Larsen, Søren Ramskjær, Kjell Nilsen og Tordis Hønebø, var Malerklubben en av byggesteinene i etablering av Kunsbyen Risør.

I dag har Risør Malerklubb 33 medlemmer, med lokaler i Risør Kunstpark. «Vi vil gjerne ha flere medlemmer og det er rom for absolutt alle. Vi setter ingen krav og man trenger ikke være spesielt flink» sier lederen Hilde Austenå Nilsen.
Malerklubben henter inn jevnlig lærere som holder kurs, men like viktig er også det sosiale som å reise sammen på turer og utstillinger.

Det er ingen rød tråd i utstillingen som vises fram til 25. oktober i galleriet og prosjektrommet. Til det er variasjonen og ulikhetene for store. Poenget er å vise bredden, derfor blir dette en utstilling med et stort mangfold.

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 96 98 62 72 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com