Sidsel Hødnebø

“Jeg viser mitt tekstile verk “Palimpsest”. Verket er et resultat av mitt masterstudium i kunst ved Universitetet i Agder i 2017.

 

Utgangspunktet er at min bror ble drept i en bilulykke, rett ved huset vårt, da jeg var 3 år gammel. Våre foreldre var bortreist og jeg har sannsynligvis sett ulykken skje uten at noen skjønte det. Denne hendelsen har satt dype spor og preget mitt liv på mange underlige måter.

Temaet uttrykker og handler om å bearbeide traume gjennom kunst.

Jeg er utdannet innen – og har arbeidet med, billedkunst, kunstterapi og kunstformidling i mange år.  Den skapende prosessen åpner dører til sinnet som språket ikke makter. Ved å sette lys på hendelsene i dette verket, skjedde for meg, det som skjer i eventyrene, trollet sprekker, det blir til noe annet, en prins, til nye muligheter, til utvidet bevissthet. Det er nettopp en bit av dette jeg håper å formidle videre.

 

Verket består av et tosidig tekstilt arbeid, størrelse 140 x  240 cm med innslag av applikasjon, broderi, maling, fotomontasje, skrift mm. Det henger fritt i en konstruksjon laget av stål og 2 Hødnebø stoler. Min bestefar startet Hødnebø Møbler i Risør som ble begynnelsen på over 100 år med møbelindustri i familien. Dette er en viktig del av min barndom som også har fått sitt uttrykk i kunstverket. Arbeidet har to sider hvor den ene handler om et personlig narrativ og den andre siden om det samme temaet sett i en allmenn aktuell sammenheng.  I tillegg viser jeg ca 20 mindre innrammede arbeider fra samme tema.

 

Arbeidet har fått tittelen Palimpsest, et begrep som stammer fra behandlet papyrus og pergament som var vanskelige å lage og dyre i anskaffelse, derfor ble sletting, skraping, radering, overskriving og gjenbruk en ikke sjelden foreteelse.

Tittelen beskriver forløpet i kunstprosjektet hvor jeg har lagt lag på lag av historie, av hendelser. Palimpsest sier også noe om prosessen som har foregått i meg. Den har handlet om å huske, om å føle, å avdekke og å dokumentere det som skjedde, også det som la seg oppå og skjulte. Min traumatiske holdning til stoffet gikk fra å være smertefull til noe som kunne tåles,( fsk. forskjønnelse av blod til noe jeg kunne holde ut). Mitt dypdykk inn i stoffet førte meg også til større bevissthet og medfølelse for alle som sliter med senvirkninger av sine personlige små eller store livstraumer.

 

I forbindelse med utstillingen vil jeg holde en eller flere presentasjoner/ mini workshops om Verket og om temaet. Her vil jeg legge til rette for at utstillingen og min muntlige presentasjon kan være utgangspunkt og møteplass for tverrfaglige emner som f.eks. kunst, filosofiske samtaler, samfunnsfag, livssyn, mobbing, mm.  Kunsten har i seg en magi som overrasker og viser vei til en verden som er mye større enn vi rasjonelt kan forestille oss.

Jeg håper å nå mange med mitt kunstverk, fra flere forskjellige innfallsvinkler. Mangfoldet i en kunstopplevelse kan bl.a. gi innblikk i en kunstners arbeidsmetoder og prosesser fra de første ideene kommer til et ferdig resultat foreligger.

En tanke jeg har gjort meg er at såkalt traumestoff berører de fleste av oss på en eller annen måte. Vi kommer alle opp i hendelser og situasjoner som preger vårt liv og vår personlighetsutvikling, om vi er klar over det eller ikke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RISØR KUNSTPARK
Prestegata 15
Kontor: 97 67 84 77 / 97 97 24 84
Kafe: 90 66 73 07 (Arnfinn) / 93 92 58 03 (Jenny)

Epost: risor.kunstpark@gmail.com