top of page

Galleri Kunstparken har gleden av å invitere til åpning av årets Sommerutstilling 

Lørdag 22. juni kl 14.00

TRANSFORMASJONER

Åpningstale:

Karl Olav Segrov Mortensen

Kurator, Kunstsilo

Galleri Kunstparkens Sommerutstilling 2024 har fått tittelen Transformasjoner og presenterer tre svært forskjellige kunstnerskap: 

 

Astrid Sleire, Gabriel Johann Kvendseth og Nina Bjørkendal.

 

Transformasjoner vil oppleves som tre separate utstillinger, men også som et møte mellom ulike prosjekter, hvor sammenfall og kontraster mellom språk og estetikk, idéer og materialer lar nye meningsrom oppstå. 

 

Astrid Sleire er en keramiker som har skapt sin egen sjanger. Gjennom å utfordre materialets evne til å bære en overflate presser hun grensen for hvor skjørt, tynt og høyt terrakottaleire egentlig kan strekkes før det kollapser, og hvordan leire og glasur beveger seg sammen. Hennes verk er abstrakte og monumentale i uttrykket, men gir assosiasjoner til både språklige tegn, arkitektur og natur. Hun viser verk som innbyrdes skaper en dialog i rommet, plassert på lav sokkel, på hyller samt et nytt verk direkte på veggen.

 

Nina Bjørkendal viser tresnittprosjektet Inn i margen som både handler om det formalestetiske oppsettet til en bok, men også om referanser til det kroppslige. Uttrykket «å føle noe enda inn i margen» leder til refleksjoner om identitet, følelser og materialisering av disse. Bokas marg tilbyr luft for øyet og plass til egne notater. En måte å kommunisere med forfatterens stemme. Typene, altså bokstavene i trykkene, er funne objekter. Tilfeldige tegn plassert innenfor en stram struktur. Tresnittene vises både som innrammede bilder på veggen, og innbundet som sider i en bok.

 

Gabriel Johann Kvendseths objekter kan lede tankene til håndverktøy, våpen, bruksgjenstander og seremonielle artefakter uten tilsynelatende funksjon. Arbeider som sammen og hver for seg trekker tråder på tvers av fortid, nåtid og mulige fremtider. Multifunksjonelle og dysfunksjonelle objekter som pendler mellom det konkret prosaiske og det metaforiske, i grenseland mellom billedkunst og kunsthåndverk. Kvendseth er opptatt av at tingene, først når de har mistet sitt innhold, snakker til oss forbi det språklige. 

 

Video som presenterer de tre kunstnerne og deres prosjekter er laget av Marius Kuhniko Lunde, Andrea Usterud-Svendsen, Martine Susann Tønnesen og Dawid Patryk Pasinski i samarbeid med Visuell Kunst og Formidling på Universitetet i Agder.

Salad & Sandwich, Kunstparkens nye kafé, åpner samme dag med kortreist, sesongbasert meny.

Transformasjoner er åpen

22. juni - 24. august, tirsdag - søndag 12.00- 16.00.

Untitled-1.png
bottom of page