Risør Kunstpark er hjertet i Kunstbyen Risør og ble etablert på begynnelsen av 90-tallet i det som tidligere var lokalene til Risør gymnas.

 

Kunstparken er en del av Risør kommunes kunstsatsing og inneholder 14 atelier for aktive kunstnere og kunsthåndverkere, samt utstillingslokaler og kafé. Kunstparken er et av Sørlandets beste visningssteder for samtidskunst, kunsthåndverk og design. Kommunen ønsker å styrke det kunstfaglige miljøet og tilbyr, i tillegg til ordinære leieavtaler, to atelierer knyttet opp til kommunens kunstnerstipend.

Det er oppnevnt et eget husstyre for Risør Kunstpark som er ansvarlig for den daglige driften av utstillingsvirksomheten. Kunstparken har to galleri: Galleri Parken og Prosjektrommet.

Kunstparken skal være et hus for kunstnerisk aktivitet og atelierene tilbys profesjonelle kunstnere.

Åpningstider: Lørdag og søndag 12-16.00