top of page

RISØR KOMMUNES KUNSTSTIPEND OG PROSJEKTSTIPEND

Risør kommunes kunstnerstipend er på 230 000 kroner og prosjektstipendet er på 40 000 kroner i 2023. Søknadsfrist for begge stipendene er 1. april 2024.

Risør kommunes kunstnerstipend

Risør kommunes kunstnerstipend er for 2023 kr. 230 000. Atelier i Risør Kunstpark inngår som en del av stipendet og skal brukes i stipendperioden. Etter endt stipendperiode får kunstner tilbud om redusert leie av atelier i et år. Stipendiaten forplikter seg til å bo i Risør i stipendåret.

Stipendperioden er fra august 2023 - juni 2024.

Stipendet skal tildeles etter skriftlig søknad og kan søkes av alle skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Søkere skal ha utdanning eller bakgrunn som kvalifiserer til medlemskap i en kunstnerorganisasjon.

Stipendiat forplikter seg til å gjennomføre en utstilling innen et år etter at stipendperioden er utløpt eller donere/ gjennomføre et annet arbeid relatert til sitt fagfelt som kan komme kommunen til gode.

Risør kommunes prosjektstipend

Risør kommune deler hvert år ut et prosjektstipend pålydende kr. 40 000. Stipendet skal tildeles skapende kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur.

Prosjektstipendet skal tildeles kunstnere som hører hjemme i Risør. Prosjektstipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode.

Kunstner må i søknaden vise til egen kunstnerisk produksjon, samt planer for prosjektperioden.

Søker skal ha kunstnerisk utdanning eller produksjon som kvalifiserer til medlemskap i en kunstorganisasjon.

Stipendkomiteen 2023:


Andreas Rishovd, Daglig leder i Kunsthall Grenland. Leder av stipendkomiteen. Kunsthall Grenland – Kunsthall Grenland formidler norsk og internasjonal samtidskunst.

Steinar Laumann, årets kunstnerstipendiat i Risør Kommune. Steinar Laumann

Anne Mari Graver, billedkunstner, kunstkonsulent og tidligere leietaker i kunstparken.

https://nkl.snl.no/Anne_Mari_Graver

Anna Stina Næss, kultursjef og enhetsleder for Kultur i Risør kommune er sekretær for stipendkomiteen.

Årets Kunststipendiater 2023

Vilde Rudjord & Malakias Liebmann

Stipendet går til to yngre kunstnere som har søkt med et felles prosjekt. De skal dele atelier og skal flytte til Risør i medio august og bo i Risør i stipendåret. Stipendmottakerne har et utadvendt kunstneryrke og kunstprosjekter som gir rom for formidling. 
 

Vilde og Malakias er nyutdannete kunstnere fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU i sommeren 2022. De har begge stor motivasjon for å tilbringe ett år i Risør og ser på tildelingen som en fantastisk mulighet til utvikle sine respektive og felles kunstneriske virker.  Gjennom stipendet ønsker de begge å videreføre de arbeidsmetoder, kompetanser og erfaringer som de har utviklet ved kunstakademiet. I søknaden skriver de selv følgende; Derfor er denne mulighed yderst interessant for os, fordi muligheden for egen fordybning i egen praksis, og videreudvikle vores færdigheder og blødgøre etablerefasen.

Vilde og Malakias.png

Malakias Liebmann

Malakias Liebmann er grafiker, men beveger seg over i performance-kunsten. Han har et utadvendt kunstnervirke og kan vise til en solid CV i sin unge alder. Han  er utdannet kunstner ved Kunstakademiet i Trondheim, NTNU. Liebmann er ung, 29 år, og relativt nyutdannet kunstner med medlemskap i Norske Grafikkere, Norske billedkunstere og QSPA. Liebmann kan vise til en formidabel utstillingsaktivitet gjennom sine få år som utøvende kunstner.


Han er født i 1994, Odense, Danmark. Liebmann har bachelor og Master’s in fine arts, fra Kunstakademiet i Trondheim, NTNU 2017-2022 og Kunsthøjskolen Ærø i Danmark. Liebmann har også været nomineret til QSPA Inspirational award 2022.

Vilde Rudjord 

Vilde Rudjord  er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (MFA) 2022 og har en bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim fra 2017-2020. Rudjord ble født i 1995, Hvaler, Norge. Hun har et utadvendt kunstnervirke som krysser mellom maleri og installasjon. Rudjord kan også vise til et aktivt kunstnervirke i sine unge kunstnerår.  I hennes praksis møtes tegneserier, magisk realisme og referanser fra vitenskapen i en fargesterk pallett. Rudjord åpner hennes hittil største separatutstilling på BABEL visningsrom for kunst 19 mai 2023. Hun er medlem av Norske billedkunstnere, Landsforeningen for norske malere og TBK. Hun er kurator for det kunstnerinitierte galleriet Mikrogalleri Nor, på Søndre Sandøy (Hvaler) og har arbeidet i 2023 som formidlingsansvarlig for Trondheim Open.

Av annen utdanning kan nevnes:

Construction + Context: Digital-weaving KUNO course 2020 

Jaquard-weave course by Kristina D. Aaas 2019 Icon painting KUNO course, EKA (Eesti Kunstiakadeemia) Summer Academy 2019 Academy of Fine Arts Münster 2017- 2020 

Trondheim Academy of Fine Art (BFA) 2015-17 

Einar Granum School of Fine Art, with Specialization in Three-dimensional Art 2014-15 Nansen Academy – Norwegian Humanistic Academy, Fine Art

  • Instagram
  • Instagram

Årets Prosjektstipend 2023/2024

Sandra Blichert

Billedkunstner. Arbeider med tekstiler, tekst og grafikk. 

Risør kommune sitt PROSJETKSTIPEND på kroner 40 000 går i 2023/2024 til Sandra Blichert

Siden 2021 har Risør hatt en arbeidsom og dyktig kunstner som lager skulpturer og duppedingser med gjenkjennelige og ugjenkjennelige ansikter, i et særegent, humoristisk uttrykk som har falt i smak hos publikum. Og kunstneren har bokstavelig talt jobbet døgnet rundt. Hun kan vise til en utstillingsaktivitet det siste året som tar pusten fra de fleste.

Kunstneren hekler og strikker i enhver ledig stund. Hennes arbeider frembringer smil, er eksentriske og flere kunstverk glitrer. De frembringer nysgjerrighet hos tilskueren.

Kunstneren har et utadvendt og aktivt kunstnervirke og opprettholder det å være kunstner. 

I våres hadde Blichert en utstilling på Norske Grafikeres verksted som høstet gode kritikker. Kunstneren er altså ikke bare kjent for hekling og strikking, men også sine grafiske arbeider. 

Blichert har gjentatte ganger visst gjennomføringsevne for prosjekter hun setter i gang med. Installasjonskunst i denne skalaen og med kreativiteten som Blichert arbeider med er forfriskende. 

Vurderinger som stipendkomiteen har lagt til grunn for innstillingen av prosjektstipendet:

  • Kunstnerisk sterk.

  • Skal fortrinnsvis gå til en yngre kunstner, men kunstnerisk virke, kvalitet og gjennomføringsevne går foran.

  • Prosjektet kunstneren søker på stipendet på skal vise et utadvendt kunstnervirke. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av stipendkomiteen.

Sandra Blichert.jpg
bottom of page