top of page

NINA DUE

Meditasjon over drømmer, dyr, hus og trær

11.mai - 30.juni

Nina Due som har hatt en rik produksjon siden 70-tallet. Denne sommerutstillingen i Risør Kunstpark inneholder både tegninger, akvareller, grafikk og skulpturer.

Nina Due har lang fartstid som kunstner og har deltatt på en rekke utstillinger over hele landet og har gjort flere større utsmykkingsoppdrag. Hun har vært representert på Høstutstillingen hele 17 ganger og er innkjøpt av blant andre Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet og Stortinget i Oslo.

I tillegg 14 skulpturer med et lite og intimt format består store deler av utstillingen av akvareller som illustrerer drømmer kunstneren har hatt. Utstillingens grafikkarbeider er koldnålsraderinger av trær, dyr og barn. Videre rommer utstillingen små snikportretttegninger av Dues medpassasjerer på trikken.

Temaet for utstillingen er bevissthet og forskjellige måter å nærme seg dette på. Hvert menneske vi ser er unikt og har drømt rare ting. Hvert tre vi passerer er unikt og mulig det også har en slags drøm i seg et sted.

bottom of page