PROSJEKTROMMET

24. april - 29. mai

Karin Helgeby


Vi viser en utstilling av Karin Helgeby sine nye keramiske gjenstander i Prosjektrommet i Risør Kunstpark.

Utstillingen åpner lørdag 23 april kl 13.00.

Utstillingen vises frem til 29 mai.

Karin uttaler om sine arbeider:


    «Til utstillingen i Risør Kunstpark har jeg arbeidet videre med gjenstander i steingods hvor jeg har fokusert på å skape sterke fargekontraster og ornamentikk hvor gjenstandene mine er 3 dimensjonale lerret hvor jeg utforsker denne fargepaletten sammen med blanke og matte steigodsflater.
Fargeprøvene er laget av fargepigment som brennes på steingods ved 1265 grader.
Fargene er en kombinasjon av pigmenter og begittinger som er lyst leirpulver med lavere smeltepunkt enn selve steingodset.
Som keramiker har jeg alltid vært opptatt av, ornamentikk, og inspirasjon er fra naturen. Det kan være mye som gir inspirasjon og setter fart på kreativiteten. Det kan være bølger på havet, bevegelser i en kornåker, strukturer i bark, løvfall, fiskestimer, ja, det er mye som gir ideer til ornamentale uttrykk. Jeg bruker som regel ikke strukturer eller relieff effekter i leira, men forholder meg til formene som tredimensjonale lerreter, hvor jeg benytter kontraster i farger og matte og blanke felt. I blant setter jeg også inn stiliserte mennesker og dyr i en ornamental sammenheng» 

Karin Helgeby Fat (1).jpg
Karin Helgeby vase.jpg
Karin Helgeby Fat (3).jpg