top of page

BARBRO og MIRJAM RAEN THOMASSEN

Komposisjoner i hvitt

16.februar - 17.mars 2019 

«Komposisjoner i hvitt» består hovedsakelig av objekter hogd i alabast og lerreter tilvirket av stedsspesifikke komposisjoner av lysforhold. Lyset og de arkitektoniske rammene i Risør Kunstpark kan ses som materiale, som aktivt er med å iscenesette og forme verkene og opplevelsen av dem. Publikum inviteres inn i dialogen mellom stedet og verkene. Utstillingen er et samarbeids-prosjekt mellom Barbro og Mirjam Raen Thomassen. Lys og sanselighet står sentralt hos begge.

 

Barbro Raen Thomassen: I’m dreaming of a white sentence

Barbro Raen Thomassen viser et nyhogd pepperkorn i hvit marmor. Skulpturen er en replikk til det langt større pepperkornet hun gjorde til European Cultural Centres´s biennaleutstilling, som er å se i Marinaressa Garden i Venezia t.o.m. 24. november 2019. Hennes øvrige verk er hogd i lys-transcenderende alabast og danner en installasjon. Hvite stein-objekter blir setninger uten ord. Objektene tar utgangspunkt i små «lommestein» funnet på en strand, slipt av hav og bølger, tid og evighet. Steiner gode å holde i handa, holde seg fast i, høre til i verden. Steinene er mange ganger forstørret og hogd i alabast fra Zaragoza. I´m dreaming of a white sentence er lån fra et dikt av Arild Vange.

Mirjam Raen Thomassen: Hvite overflater

Mirjam Raen Thomassens verk tar utgangspunkt i lysets fysiske fornemmelser.

Vinduene i Risør Kunstpark er en formgivende faktor: Der flyktig dagslys møter den konstante vindus-spalten, oppstår det en overgang mellom arkitektur og lys. I denne skjæringen synliggjøres en situasjon der det flyktige blir omgjort til noe konstant. Verkene er i hovedsak tilvirket med tynne bomulls-lerreter. Flere av dem er dekket med retroreflekternede glassperler, som har egenskapen å kaste lyset tilbake dit det kommer fra. Lerretene og deres komposisjoner, være seg i billedflatene eller de formale utsnittene, er som en resonans av sine omgivelser. De fortoner seg som abstrakte og monotone flater, skinnende eller reflekterende, med ulike nyanser av hvitt.

bottom of page