top of page

HOVEDUTSTILLING

29. april 

Bjørn Krogstad

Bjørn Krogstad viser malerier i Risør Kunstpark

Bjørn Krogstad debuterte på Høstutstillingen i 1967, og viste sin første separatutstilling i Oslo Kunstforening i 1972. Hans virksomhet omfatter over 30 separatutstillinger, 20 offentlige utstillinger. Innkjøpt til de fleste større museer i Norge.

Han har arbeidet i ulike teknikker og billedspråk, men størstedelen av produksjonen er akryl- og oljemalerier, ofte figurkomposisjoner i udefinerte rom eller drømmeaktige landskap.
 

Bjørn Krogstads kunst har gjennomgått mange faser. Hans verk har allikevel et stedig særpreg som grunner seg i kritisk intellektualisme. Denne er paret med malerisk skjønnhet. Disse to grunntrekkene lar seg naturlig nok ikke umiddelbart forene. Vår tilværelses dystre sider er ikke vakre og heller ikke Krogstads bilder er bare vakre i konvensjonell forstand
 

Bjørn sier om et av verkene som vises i Risør Kunstpark
» Jeg prøver fremdeles å rehabilitere eller aktualisere den tidlige modernismens formale virkemidler og samtidig å si "noe" om fremmedgjøringsproblematikken».
 

Utstillingen åpner lørdag 29.april kl 13.00

IMG_5664.jpg
bottom of page