top of page

BRIT BØHME, ANNE KNUTSDATTER WILLE, GRETHE UNSTAD

Respectare

16.februar - 17.mars 2019 

Brit Bøhme, Anne Knutsdatter Wille og Grethe Unstad er billedkunstnere med base i Bergen. Utstillingen Respectare er et samarbeidsprosjekt hvor kunstnerne tar utgangspunkt i det nære, og i hvordan dagliglivets omgivelser virker inn på visuelle valg og uttrykk.

 

Respectare: ordet respekt kommer fra latinsk spici og spectare. Begge varianter av verbet har betydningen «å se» eller «å skue fremfor seg». Satt sammen med «re» – repetere, gir det respici eller respectare. Det norske verbet respektere direkte oversatt betyr – å se om igjen eller å se en gang til.

Ved å fokusere på detaljer, ønsker vi å få det trivielle til å bli det spesielle. I sum kan dette sies å handle om respekt, å være tilstede i sitt eget liv og i egne omgivelser.

Samarbeidet vårt kan kalles kontrapunktisk, ved at vi er ulike stemmer som samspiller med hverandre. Begrepet kontrapunkt brukes om tema og motiver som er satt opp mot hverandre, vel og merke samtidig, slik at det oppstår paralleller. Dette synes vi er en spennende vinkling å overføre til våre arbeider i en utstillingssammenheng.

bottom of page