top of page
Jump.jpg

JOHAN SÖDERSTRÖM

Tablet 

5.september - 4.oktober 2020 

Kunstneren som åpner høstsesongen 2020 er Johan Söderström. Söderström arbeider med prosessbasert maleri som tematisk kretser rundt menneskes grunnleggende ensomhet. 

 

For sinnet er et ord også alltid et bilde. I den forstand fungerer forståelsen av ord ikke annerledes enn normal persepsjon. Når vi ser, blir bilder konstruert i hjernen. Vi oppfatter aldri virkeligheten objektivt eller i seg selv. Persepsjon er en tolkning og er dermed en språkhandling, på samme måte som å forstå ord. For å bruke språk må vi imidlertid snakke eller skrive. Vi må realisere det. Ingenting kommuniserer uten å bli skrevet inn i materie av noe slag. Men hvordan ord foldes inn i virkeligheten påvirker hvordan vi oppfatter dem. Dermed siver virkeligheten i språket. Det eksisterer ingen enstydig eller umediert kommunikasjon. Materien adderer til budskapet. Fordi hvilken kanal vi velger å kommunisere gjennom, og hvordan vi bruker den, reflekterer hvem vi er, og kan avsløre ubevisste eller skjulte betydninger.

 

Menneskets første tekststykker var skrevet på tavler av stein eller leire. En grunn til hvorfor man utførde dem, var for å spare dem for fremtiden, for å beskytte dem mot tidens forgjengelighet. Å snakke eller skrive, er alltid til en viss grad, en makthandling. Mottakeren tvinges å rette sin oppmerksomheten og tolke meldingen for å oppfatte den. Uansett hvor ubetydelig, budskapet vil alltid på en eller annen måte bli internalisert og endre mottakeren for alltid.

 

Det er en konstant spenning mellom språk og virkelighet, i forståelse av den materielle verden. Det menneskelige subjektet er definert av individuell og fri vilje, i motsetning til naturens strenge kausalitet. Denne vilje vil strebe etter å komme til uttrykk gjennom språk. Kanskje er selvbevissthet et resultat av språk i bruk. Språk som en måte for jeget å oppfinne seg selv, å skrive inn seg selv i verden. Det er ikke tilfeldig at mange av de første eksemplene på tekst er forbannelser, bønner, lover eller inventarielister - forskjellige måter å prøve å påvirke og mestre virkeligheten.

bottom of page