top of page

GENERATION WHY

8. juli - 3. september

Nordisk vandreutstilling 

Utstillingsåpning lørdag 08.07 kl 14.00

Risør står i kunsthåndverkets tegn 6.–8. juli 2023. Da samler Villvin det nordiske kunsthåndverksmiljøet til vandreutstilling, pop-up-seminar og Villvins årlige kunsthåndverkmarked.

 

Vandreutstillingen promoterer yngre, nordiske kunsthåndverkere og reflekterer over hvor den nye generasjonen kunsthåndverkere beveger seg.

Er det markante forskjeller landene imellom eller gir det ikke lenger mening å snakke om nasjonal identitet, men mer sammenhengende, globale tendenser?

 

Vandreutstillingen Generation WHY fokuserer på utøvere i generasjon Y (født mellom 1977–94), som bruker sitt arbeid og materiale til å si noe om de eksistensielle temaene som opptar dem i hverdagen.

 

Utstillingen er Villvins bidrag til Risørs 300-års jubileumsfeiring. Risør har helt siden seilskutetiden pleid tett omgang med Europa gjennom sjøveien, og nå som før berikes kulturlivet av impulser fra utlandet.

 

Utstillingen vandrer videre fra Risør til Rundetaarn i København mars/april 2024 og ender opp i Rian Designmuseum, Sverige i 2025.

 

Foto vedlagt: En vanlig dag @just_a_basic_bitch / Ina Vang / Norge / foto Ina Vang

illustrasjonsbilde.jpg
GW_BLACK.jpg
bottom of page