top of page
Tellustale_2020.jpeg

Ida Helland-Hansen

Minnefelt

19.juni - 29. august

Da jeg var liten, fikk jeg tapetprøver av min arkitektfar. 

Jeg klippet i prøvene ,og limte dem sammen, og nye mønstre tok form. 

Mine bilder kan minne om gamle tapeter, som forteller sine historier om alt de har sett.

Noe fint og noe vondt.

De bygges lag på lag.

Noe må huskes. Noe må glemmes. 

Noe må fremheves. Noe må klippes bort, eller males over.

Slik oppstår Minnefelt, som enhver betrakter kan finne sine bilder i.

Jeg har gjennom 30 år arbeidet rundt denne tematikken.

Som oftest med en kombinasjon av tekstil og tynne papirkvaliteter som jeg laminerer og trykker og maler på. 

På den måten kan jeg lage store formater.

De siste par årene har jeg også arbeidet med gulvbelegg. 

Jeg har laget mønstre i et gulv på Haukeland sykehus i Bergen, og det fikk meg til å jobbe videre med linoleum på vegg.

Etter åpningen i Risør vil jeg fortsette med en ny gulvutsmykning til sykehuset.

Til utstillingen i Risør viser jeg tekstiler i ganske store formater, men også noen mindre.

 I tillegg har jeg en “Linoleumsvegg” og noen mindre verk i ramme der jeg også trykker på glasset.

Ida_cid_f_kpsb1l1r0 copy.jpg
bottom of page