top of page

Vi har i perioden 26. mars - 8. mai to hovedutstillinger.

Ola Steen   Tresnitt
4.6 - 19.6  2022  
Separatutstilling Risør Kunstpark.
 
Etter mange års arbeid med koldnål og etsning har jeg de siste 5 år kun arbeidet med tresnitt. 
På en sliten men dog presise grafikkpresse arbeider jeg på " gamlemåten " der motivet overføres fra treplaten til vakkert papir i kresne opplag.  Mine arbeider er i et figurativt formspråk, som blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling som resultat.   "Kunstnerisk er jeg i en utfordrende fase der naturens sårbarhet er i fokus.    
Naturen rundt oss er verken vakker eller heslig, den er bare seg selv og fraber seg all «menneskeliggjøring». På tross av dette er vi mennesker vokst ut av naturen, da vi i møte med den selv er et stykke natur.  Det økologiske mangfoldet er i dag sterkt truet . Isolasjon fra dette mangfoldet bidrar til en form for økologisk sorg...."   Disse forestillingene der møtet mellom mennesket, fisk, fugl og natur fortettes til symboler og tolkning er kjernen i denne produktive tresnittperioden.   Jeg ser virkelig frem mot å vise dette i Risør Kunstparks fine galleri!         
Risør 19.5 2022    
Ola Steen

plakat Ola Steen FB liten.jpg

«Jeg begynte studietiden min på Kunsthøyskolen i Oslo med å utforske smykker og objekter, og beveget meg deretter til større skulpturer og installasjoner. I min bakgrunn som tekstforfatter arbeidet jeg med idéutvikling. Idéutviklingsstrategier som har vært et viktig verktøy i utviklingen av visuelle tema..

Mitt erfaringsgrunnlag gjør at jeg relaterer meg like mye til kunsthåndverket som jeg gjør til billedkunsten som jeg gjør til design. For meg handler kunst om å kommunisere, og hvordan man skal få frem budskapet best mulig. Jeg bruker de metodene som er tilgjengelige, både innen digitale prosesser og håndverksmessige teknikker.

Noen kunstnere rendyrker én type materialer eller teknikk. Jeg er opptatt av idéen. Idéen og tankerekkefølger. Idéen fører til at jeg stadig beveger meg på kryss og tvers av ulike kunstuttrykk; skulptur, installasjoner, objekter, materialundersøkelser, grafiske trykk og både funksjonelle og dysfunksjonelle lysestaker – eller bruksgjenstander, om du vil.
Jeg har tidligere vist mine verk i Arendal Kunstforening, Lillesand Kunstforening og Qunst25.

 

I arbeidet med noen av mine verk til utstillingen i Risør Kunstpark har jeg samarbeidet med IMS Maskinering AS»

bottom of page