PROSJEKTROMMET

Vi har i perioden 26. mars - 8. mai to hovedutstillinger.

Anne-Line Iversen  viser tekstile arbeider i blandede teknikker og silketrykk i et begrenset fargevalg. Hun arbeider med forenkling av ornamentikk, der både rom og mellomrom demonstrerer en bevissthet om form og uttrykk.

Anne-Line Iversen har foretatt mange studiereiser og er blant annet inspirert av indiske tekstilarbeider. Hun er utdannet fra Holbæk Kunsthøjskole i Danmark og Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har deltatt på en rekke utstillinger og kunstprosjekter, og er innkjøpt av bl. a. Nasjonalmuseet og Norsk kulturråd.

Hun sier om sine arbeider.

    «Jeg,  arbeider med silketrykk i kombinasjon med andre teknikker.  Motivet er organiske former og linjer, oppbyggede flater i store formater. Oftest er ornamentikken repeterende. Ornamentet er uløselig knyttet til det universelle, enhver kan gjenkjenne på en eller annen måte. Ornamentikken viser i tillegg alltid spor av symbolikk.  Arbeidene mine er ofte intuitivt knyttet til et tema, en syklus, eller en prosess jeg er i, knyttet til vekst, relasjoner, eller andre livsprosesser i et menneskeliv. Jeg knytter ikke flere forklaringer til arbeidene mine, men håper jeg kan gi betrakteren mulighet til å assosiere fritt og en behagelig kontemplativ stemning. Ved bruk av materialer som bladsølv prøver jeg å heve arbeidene litt over det hverdagslige»

Bilde 1 F 4 PM.jpg
Håkon Gåre Moria  PM.jpg

«Jeg begynte studietiden min på Kunsthøyskolen i Oslo med å utforske smykker og objekter, og beveget meg deretter til større skulpturer og installasjoner. I min bakgrunn som tekstforfatter arbeidet jeg med idéutvikling. Idéutviklingsstrategier som har vært et viktig verktøy i utviklingen av visuelle tema..

Mitt erfaringsgrunnlag gjør at jeg relaterer meg like mye til kunsthåndverket som jeg gjør til billedkunsten som jeg gjør til design. For meg handler kunst om å kommunisere, og hvordan man skal få frem budskapet best mulig. Jeg bruker de metodene som er tilgjengelige, både innen digitale prosesser og håndverksmessige teknikker.

Noen kunstnere rendyrker én type materialer eller teknikk. Jeg er opptatt av idéen. Idéen og tankerekkefølger. Idéen fører til at jeg stadig beveger meg på kryss og tvers av ulike kunstuttrykk; skulptur, installasjoner, objekter, materialundersøkelser, grafiske trykk og både funksjonelle og dysfunksjonelle lysestaker – eller bruksgjenstander, om du vil.
Jeg har tidligere vist mine verk i Arendal Kunstforening, Lillesand Kunstforening og Qunst25.

 

I arbeidet med noen av mine verk til utstillingen i Risør Kunstpark har jeg samarbeidet med IMS Maskinering AS»