top of page

PROSJEKTROMMET

4. juni - 19. juni

Ola Steen
Viser verk i tresnitt i Risør Kunstpark.  

Ola Steen

Etter mange års arbeid med koldnål og etsning har jeg de siste 5 år kun arbeidet med tresnitt. 


På en sliten men dog presise grafikkpresse arbeider jeg på " gamlemåten " der motivet overføres fra treplaten til vakkert papir i kresne opplag.  Mine arbeider er i et figurativt formspråk, som blir til gjennom en renselsesprosess med reduksjon og forenkling som resultat.   "Kunstnerisk er jeg i en utfordrende fase der naturens sårbarhet er i fokus.    

Naturen rundt oss er verken vakker eller heslig, den er bare seg selv og fraber seg all «menneskeliggjøring». På tross av dette er vi mennesker vokst ut av naturen, da vi i møte med den selv er et stykke natur.  Det økologiske mangfoldet er i dag sterkt truet . Isolasjon fra dette mangfoldet bidrar til en form for økologisk sorg...."   Disse forestillingene der møtet mellom mennesket, fisk, fugl og natur fortettes til symboler og tolkning er kjernen i denne produktive tresnittperioden.   Jeg ser virkelig frem mot å vise dette i Risør Kunstparks fine galleri!         
Risør 19.5 2022    
Ola Steen

plakat Ola Steen FB liten.jpg
bottom of page