top of page

OLE BRODERSEN

Flyt

23.mars - 28.april 2019 

Ole Brodersens (38) fotografiske arbeider er utforskninger av landskapet og de naturlige kreftene som påvirker det. Han vil vise mer enn det man faktisk ser og prøver å formidle opplevelsen av å være i landskapet. Oles fremgangsmåte blir en balanse mellom kontroll og tilfeldighet, da han er ute etter et bilde som skal føles tøylesløst, men som bare lar seg skape på en halvkontrollert måte.

Arbeidene er hentet fra Lyngør, hvor Ole bor og har vokst opp som tolvte generasjon. Han har sterk tilknytning til stedet og de maritime elementene herfra spiller hovedrollene i hans motiver. Oles far er seilmaker, bestefaren var sjømann, Ole rodde til skolen og har seilt rundt Atlanterhavet.

Arbeidsmetoden går ut på å gjennomføre fotograferingen på en slik måte at en uforutsigbar romlig utvikling kan fanges. For eksempel, i Trespassing introduseres forskjellige objekter; flåter, lys, drager, seil etc. som får drive fritt i løpet av en eksponering. Påvirket av bølger og vind tegner de ut dynamikken i et landskap som er uobserverbar for oss. I Horizontal Displacement gjør Ole blant annet enkel- og multieksponeringer av horisonten, tatt gjennom dagen fra en drivende båt. Der J.M.W. Turner skal ha bundet seg til masta for å oppleve stormen, er det kameraet som her bindes fast til sitt stativ mens forholdene registreres. Resultatet er, i begge tilfeller, en materialisering av de fysiske kreftene i aksjon. De er ikke bilder av landskapet, men heller spor av dets bevegelser.

Ole arbeider som regel i et utvidet tidsregister. Enten det er lange eksponeringer eller multieksponeringer opereres det i et tidsrom. Tiden brukes for å gi rom til kreftene som er i landskapet. Han lager en scene for tilfeldigheter og sannsynligheter ved å introdusere objekter eller ved å bruke en spesifikk metode for å ta bildet.

Oles arbeider har det siste året blitt vist i Massachusetts i USA; Westport og Boston, samt i Paris, Bodø, Træna og Lyngør. Arbeidene er tidligere vist i blant annet New York, Los Angeles, Vancouver og Thessaloniki. Ole er medlem av FFF og NBK.

bottom of page